Om Nordre Gullhella vel

Nordre Gullhella vel dekker Nordre Gullhella boligfelt i Asker, med sameiene Korpefaret, Korpåsen, Korpeplassen og Norddalplassen. Foreningen ble stiftet i 2007 under navnet Gullhella huseierforening. I 2018 ble foreningen omdannet til et vel tilsluttet Asker velforbund. Resten av boligområdet på Gullhella tilhører Gullhella vel

Velforeningens formål

Formålet med velforeningen er å legge til rette for et godt bomiljø på Nordre Gullhella boligfelt gjennom samarbeid mellom de fire sameiene på feltet og deres seksjonseiere, herunder fremme deres felles interesser utad og forvalte boligfeltets felles friområde. 

Medlemskap i velforeningen

Medlemskap i velforeningen er obligatorisk for eierne av de 290 seksjonene i de fire sameiene, i henhold til det enkelte sameiets vedtekter. Innmelding skjer automatisk ved kjøp av seksjon. Foreningen har ikke noe eget medlemsregister, og ingen egen medlemskontingent. Det er ingen obligatoriske aktiviteter i vellets regi.

Styre og stell

Velet ledes av et styre på fem personer, med en representant hver fra de tre mindre sameiene, og to fra det største. Det er styrene i sameiene som legger føringer for hva velforeningen skal jobbe med, og hvordan. Velforeningen har ingen egen økonomi, og ingen styregodtgjørelse. Aktiviteter og tiltak finansieres av sameiene i fellesskap.

Kontakt velforeningen

Beboere og seksjonseiere som har innspill eller spørsmål til velforeningen skal rette disse skriftlig per epost til styret i sameiet sitt. Eksterne kan kontakte velforeningens kontaktperson på epost til nordregullhellavel@gmail.com. Merk at det ikke skal sendes informasjon om noens personlige forhold til denne eposten.

 

© Copyright NORDRE GULLHELLA VEL