Vedtekter, årsmeldinger, protokoller, avtaler og uttalelser

Det er i utgangspunktet to til tre styremøter i året, i tillegg til årsmøtet. Protokoller fra årsmøter og styremøter er åpent tilgjengelige for alle medlemmer, og for allmennheten.

 

© Copyright NORDRE GULLHELLA VEL